Home
|
Contact Us


 


Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras

 
Spausdinti

Asociacija „Rietavo moterų užimtumo centras” įsikūrė 2006 m. sausio 16 d. Jos įkūrimą inicijavo aktyvios Rietavo verslininkės: Zuzana Narvaišienė, Virginija Bieliauskienė, Genė Butkuvienė.

Asociacijos pagrindinis tikslas - strategijos moterų užimtumo problemoms spręsti formavimas, atsižvelgiant į Rietavo savivaldybės poreikius bei galimybes, moterų užimtumo politikos kūrimas, moterų verslininkystės skatinimas.

 

Kiti asociacijos tikslai:

  • gerinti socialinę - ekonominę Rietavo savivaldybės moterų padėtį;
  • remti kaimo moteris, stiprinant jų pasitikėjimą savimi;
  • pagerinti moterų psichologinę savijautą;
  • skatinti Rietavo savivaldybės moteris mokytis;
  • skatinti moteris aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje;
  • užtikrinti asociaclijos gyvybingumą per moterų savanoriškumą ir lygiateisiškumą, efektyvią veiklą bei finansinį stabilumą;
  • bendradarbiauti su verslo informacijos, kitais moterų užimtumo centrais bei paramą teikiančiomis institucijomis Lietuvoje ir užsienyje.

 
ES4B © 2007. All Rights Reserved.  
Svetainė sukurta pagal projektą „Rietavo savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo įmonių konkurencingumo didinimas". Projektą remia Lietuvos Respublika. Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga BPD RVIC